Kofe kubogy zawody - Hytaý kofe kubogyny öndürijiler, üpjün edijiler

  • 304 poslamaýan polat kofe küýzesi ýönekeý döredijilik Mug

    304 poslamaýan polat kofe küýzesi ýönekeý döredijilik Mug

    Işli günortan Bir üýşmeleňde, Göwnüňe degmek ýerlikli däl.Köşeşmek üçin bir käse kofe içmeli.Onda halaýan temperaturaňyz bar.Goýmak aňsat, uzak möhletli ýylylygy gulplamak, iýmit derejeli silikon Önüm aýratynlyklary : 1. Hakyky 304 poslamaýan polat + iýip bolýan kremniy jel + iýmit derejeli PP materialy adam bedeni üçin howpsuz we zyýansyz 2. Wakuum izolýasiýasy, termiki izolýasiýa we sowuk izolýasiýa 3 .Gapagy galdyrman, içmek porty ...
  • Iş ofisi kubogy Moda kofe käsesi bil ýapyk poslamaýan polatdan iki gatly izolýasiýa käse

    Iş ofisi kubogy Moda kofe käsesi bil ýapyk poslamaýan polatdan iki gatly izolýasiýa käse

    Programma Ajaýyp kofe käsesi Moda görnüşi, üç reňk islege bagly Işli ofisde könelişeniňizde, işiňizi has höweslendirmek üçin bir käse kofe içiň, hakyky maglumatlary ölçemekden soň CC we KU käseleriň dürli-dürli bolmagy üçin laýyk ölçeg göz öňünde tutuň we işlediň içmek zerurlygy.Önümiň beýany Önümiň ady CC.KU moda kofe kubogynyň kuwwaty 400ml spesifikasiýa 70 * 70 * 158mm material TRITAN plastmassa örtük Reňk ak, gara, gyzyl aýratynlyklar Gulp dizaýny, bir açar ...