• Iş wagty: Iýul-17-2020

  304 poslamaýan polatdan we termos käsesinden 316 poslamaýan polatdan, adaty adamlaryň degip biljek iň köp ýaýran iki metal materialy diýmek bolar.Olaryň arasynda näme tapawut bar?Ora-da soragy biraz giňeliň, poslamaýan polat näme?304 ýa-da 316 poslamaýan polat näme?Wah ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýul-17-2020

  Durmuşymyzda termos käsesi has köp ulanylýan zat.Sagdyn durmuşyň meşhurlygy bilen köp adam işe ýa-da daşary çykanda termos kubogyny alar.Içmegi halaýan käbir zatlaryny getirmek gaty amatly.Elbetde, termos käsesindäki suw hem dürli-dürli, ýöne bar ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 18-2020-nji mart

  NINGBO CHUNCHEN GELJEK-TEHNOLOGI COA LTD, meşhur port şäheri Ningbo şäherinde ýerleşýär. Biziň kompaniýamyz Hytaýda baý tehniki güýje we ösen önümçilik enjamlaryna eýedir.Önümlerimiz dürli görnüşler, iň täze stiller we gowy hil bilen häsiýetlendirilýär.we satuw toruny hem gurşap aldyk ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 25-2014-nji aprel

  Recentlyakynda dünýäniň köp möhüm ykdysadyýeti tarapyndan çykarylan önümçilik indeksleri, umuman alanyňda, bu ykdysadyýetleriň önümçilik pudaklarynyň giňelmegini we ykdysadyýetiň dikelmegini ýa-da ösmegini dowam etdirýändigini görkezýär.2010-njy ýylyň 1-nji noýabrynda ...Koprak oka»