Sahypamyza hoş geldiňiz |ÇUNÇEN

NINGBO CHUNCHEN GELJEK-TEHNOLOGI COA LTD, meşhur port şäheri Ningbo şäherinde ýerleşýär. Biziň kompaniýamyz Hytaýda baý tehniki güýje we ösen önümçilik enjamlaryna eýedir.Önümlerimiz

dürli görnüşleri, iň soňky stilleri we gowy hili bilen häsiýetlendirilýär.şeýle hem, tutuş ýurt boýunça satuw toruny gurşap aldyk.Önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we Amerika eksport edilýär. Täze kärhana bilen kärhanany döretmek;innowasiýa ulgamy bilen kärhanany höweslendirmek;ýokary täze tehnologiýa bilen kärhanany ösdürmek bilen, birinji derejeli hil we ajaýyp hyzmat bilen müşderilere teklip etdik.
Täze asyrda pursatdan peýdalanyp, täze öwüşgin döretmek üçin kynçylygy kabul ederdik.Içerki we daşary ýurtly müşderileriň ajaýyp geljegi döretmek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt edýäris.
Üstünligimiz, müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermek, müşderilerimiziň üstünliklerinden gelip çykýar, hyzmat hemişe niýetimizdir.


Iş wagty: 18-2020-nji mart