Sport çüýşe zawody - Hytaý sport çüýşelerini öndürijiler, üpjün edijiler

  • Poslamaýan polat wakuum termos kubogy Termos Pot sport kubogy

    Poslamaýan polat wakuum termos kubogy Termos Pot sport kubogy

    Geçen wagt ýylylygyňyzy alyp bilmez Iki gatly 304 poslamaýan polat / heatylylyk we sowuklyk üçin uzak möhletli izolýasiýa / 500ml uly kuwwatlylygy 304 ýokary hilli poslamaýan polat Birkemsiz içki gap, Poslama garşy we okislenmä çydamly.Gurşunsyz, possyz, ýagsyz we arassalamak aňsat.Highokary dykyzlykda we saklamak aňsat.Ady: CC.KU ýeňil vakuum kubogy Arassa agramy: 265g Göwrümi: 500ml Önümiň spesifikasiýasy: 66 * 234mm Material: 304 Austenit Sta ...
  • 304 poslamaýan polatdan göçme syýahat termos çäýnek uly göwrümli açyk termos çüýşesi

    304 poslamaýan polatdan göçme syýahat termos çäýnek uly göwrümli açyk termos çüýşesi

    Müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy ünsümizdir.Zawodyň arzan Hytaý reňkli alýumin sport içgisi suw çüýşesi, alýumin suw çüýşesi üçin yzygiderli hünär derejesini, ýokary hilli, ygtybarlylygy we hyzmaty goldaýarys, sebäbi bu ugurda 10 ýyl töweregi durýarys.Gowy hilli we baha boýunça iň täsirli üpjün edijileri aldyk.We pes hilli üpjün edijileri otladyk.Indi köp OEM zawodlary hem biziň bilen hyzmatdaşlyk etdi.Programma Köp adam üçin agyz suwy ullakan c ...